Đánh giá cấp chứng chỉ nhanh chóng trong 15 ngày
 

 
 

IATF 16949:2016 - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng cho Ngành Ô tô

Chứng nhận ISO

Việc chứng nhận tiêu chuẩn này đặc biệt dành cho các nhà cung cấp ngành công nghiệp ô tô.

 
 

ISO 9001:2015 - Hệ thống Quản lý Chất lượng

Chứng nhận ISO

Việc chứng nhận của tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực. ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định cho việc thiết ...

 
 

ISO 14001:2015 – Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường

Chứng nhận ISO

Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp.

Bản tin

06-08-19
Đánh giá chứng nhận chuyển đổi ISO 22000:2018 ISO 22000:2018

Ngày 21 tháng 06 năm 2018, phiên bản chính thức của ISO 22000:2018 đã được ban hành, dựa trên các thay đổi cơ bản như ...

01-08-19
GMP International chấp nhận URS GMP Plus

URS được chấp nhận là Tổ chức chứng nhận theo tiêu chuẩn GMP + Quốc tế. Các lĩnh vực/ phạm vi được chứng nhận theo GMP...

16-10-18
Hội thảo về An toàn thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi theo GMP + FSA vào ngày 9 tháng 10 năm 2018 tại Warsaw Hội thảo về An toàn thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi theo GMP + FSA vào ngày 9 tháng 10 năm 2018 tại W

Feed and Food Safety seminar GMP+FSA on 9th October 2018 in Warsaw (from control through warranty to responsible chain...

Assuring confidence

?
Văn phòng trên toàn thế giới
?
Hợp đồng Đào tạo và Đánh giá
?
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ISO
Cần thêm thông tin

Khách hàng tiêu biểu

Liên hệ với chúng tôi...

Tôi đồng ý Chính sách riêng tư